Slutseddel for bilhandel

En slutseddel er et udførligt dokument, som køber og sælger udfylder i forbindelse med en bilhandel. Slutsedlen er begge parters garanti på, at man er enige om betingelserne i dokumentet, så ingen af parterne bagefter kan føle sig snydt eller uoplyst af den anden part. Sælger kan udstede en separat kvittering for modtagelse af beløbet fra køberen, når begge har underskrevet slutsedlen, men man kan også bruge slutsedlen som en regulær kvittering for betalingen. Køber bør også få udleveret servicebogen på bilen, så køber kan se, at bilen har modtaget de regelmæssige eftersyn og olieskift. Når køber har besigtiget bilen og gerne også fået en prøvetur i denne, så kan både køber og sælger komme frem til et handelsbeløb, som begge parter er tilfredse med. Man bør naturligvis tjekke bilen for skjult gæld, før man underskriver slutsedlen. Man bør også sammen online foretage en omregistrering af bilen, således dette er klaret. Man bør ikke lade sælger klare dette alene senere, idet sælger dermed kan fortryde handlen og beholde beløbet, men køberen kan eventuelt selv klare omregistreringen senere, idet køberen overdrages den originale registreringsattest på bilen i forbindelse med betalingen af handelsbeløbet samt underskrivelse af slutsedlen.

Slutsedlens punkter

Der findes mange forskellige slags slutsedler på internettet, men en udførlig og dækkende slutseddel skal minimum indeholde følgende punkter:

 • Navn, adresse samt CPR-nummer på sælger samt køber.
 • Dato og sted for bilhandlen samt for overdragelse af nøgler og betaling.
 • Kvittering for modtagelse af bilens betaling.
 • Oplysninger om betalingsvilkår og eventuel afdragsordning.
 • Den aftalte pris for bilen.
 • Betaling af bilens omregistrering, såfremt køber overtager nummerpladerne.
 • Bilens navn, model og motorstørrelse.
 • Bilens alder samt km stand.
 • Eventuelle gældsposter i bilen.
 • Seneste synsdato for bilen.
 • Oplysninger om rustbehandling på bilen.
 • Eventuelle mangler eller defekter ved bilen.
 • Bilens stelnummer samt indregistreringsnummer.
 • Øvrige oplysninger i forbindelse med bilhandlen.
 • Eventuelle konstruktive ændringer på bilen f.eks. chiptuning.
 • Eventuel garanti på bilen fra sælger.
 • Sælgers samt købers underskrift for godkendelse af handlen.
 • Eventuelle yderligere kontaktoplysninger på køber og sælger såsom tlf. nr. og mailadresse.
 • Oplysninger om bilen har været skadet og indblandet i alvorlige trafikuheld.
 • Om bilens motor har været udskiftet og nuværende bilmotors alder samt km stand.

Forhandling af prisen på bilen

De fleste købere er klar over, at det er muligt at få et afslag på prisen, da der ofte findes mange tilsvarende biler til salg, således køber nemt kan foreslå et lavere beløb, såfremt der findes enkelte klagepunkter hos bilen. Alle bilhandler kan generelt set forhandles individuelt, da der blot kræves, at begge parter er tilfredse, før man kan give hinanden håndtryk samt underskrift på handlens indgåelse. Såfremt sælger har en bil uden fejl og mangler, så kan sælger tillade sig at forlange en rimelig høj pris, men såfremt køber kan påpege væsentlige mangler ved bilen, så kan dette være en årsag til et væsentligt prisafslag på bilens pris.

Billede: NobMouse